Nieprawidłowe parkowanie i jego konsekwencje

Bad Driver on Parking

Wraz z rozwojem miasta przybywa w nim aut, szczególnie w jego centrum. Każdy z nas chce swobodnie i bezpiecznie poruszać. Niestety zbyt często zmuszeni jesteśmy do przeciskania się, omijania, wkraczania na jednię zza zaparkowanych pojazdów, a nawet ustępowania jeżdżącym po chodnikach samochodom.

Kiedy można otrzymać karę za nieprawidłowe parkowanie?

Za nieprawidłowe parkowanie policja lub straż miejska mogą nałożyć na Ciebie mandat. Ryzyko otrzymania kary ponosi osoba, która nie stosuje się do znaków i parkuje w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kierowca powinien mieć na uwadze przede wszystkim przepisy Kodeksu Drogowego, zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy.

Prawo o ruchu drogowym zabrania postoju:

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Ponadto kierowca musi pamiętać, że zgodnie z art. 49 ust. 3 w/w ustawy zabrania się zatrzymania lub postoju samochodu na autostradzie lub drodze ekspresowej w miejscu innym niż do tego przeznaczone. Jeśli nastąpiła awaria techniczna w Twoim samochodzie, zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego należy usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych kierowców.

Ile wynosi mandat za nieprawidłowe parkowanie?

Policja lub straż miejska mogą nałożyć mandat na kierowcę, który ignoruje przepisy ruchu drogowego dotyczące parkowania. Jego wysokość jest zależna od rodzaju przewinienia.

Mandat w wysokości 100 zł

  • parkowanie na chodniku.
  • naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd.
  • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej.
  • naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone.
  • naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Mandat od 100 do 300 zł

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu.

Mandat od 150 do 300 zł

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym.

Mandat od 200 do 300 zł

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m.

Mandat w wysokości 800 zł

Posługiwanie się kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną i jednoczesne parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych

Odholowanie auta

Samochód może zostać odholowany na koszt właściciela, jeżeli został zaparkowany w nieprawidłowy sposób i utrudnia ruch bądź w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli pod zakazem zatrzymywania i postoju znajduje się tabliczka informująca o możliwości odholowania zaparkowanego tam pojazdu, auto może zostać usunięte, nawet gdy jego wpływ na utrudnienia w ruchu jest dyskusyjny. Straże miejskie zwykle korzystają z takiej możliwości. Dla kierowcy oznacza to mandat za niewłaściwe zaparkowanie pojazdu (od 100 zł), przynajmniej pierwszą rozpoczętą dobę przechowywania auta na parkingu (40 zł w przypadku Warszawy) oraz rachunek za holowanie (do 486 zł).

Blokada na koło

Nieprawidłowo zaparkowany pojazd może zostać unieruchomiony także założoną na koło blokadą. Jej użycie przewiduje art. 130a ust. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

Share on facebook
Share on twitter

KOMENTARZE

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Organizacje pozarządowe – NGO

NGO to skrót od angielskiego non governmental organization, któremu w języku polskim odpowiada określenie organizacja pozarządowa. Organizacja pozarządowa to dobrowolna grupa obywateli działająca w

Spis powszechny

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują

Nowy Sygnalista

Dołącz do naszych testów i pobierzesz aplikacje, nie musisz zakładać nowego konta. Nowa wersja znacząco poprawia działanie Sygnalisty, sprawdź! Pobierz wersje testową: https://bit.ly/3eDWOaR Aktualizacja

NEWSLETTER

Dołącz do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w aplikacji i na portalu oraz ciekawych działaniach i ruchów społecznych dotyczących Sygnalistów w Polsce i na świecie, zapisz swój adres e-mail w naszej bazie.

Zmieniamy się dla Was! Łączymy siły z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego. Naszym celem jest zbudowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, które stanie się fundamentem harmonijnego życia w każdej wspólnocie.