POZNAJ KATEGORIE ZDARZEŃ

Pochwal szybko załatwioną sprawę w urzędzie lub konkretnego pracownika. Zgłoś nieprawidłowości w pracy organizacji rządowych, lokalnych i centralnych

Poinformuj o bezdomnym, który potrzebuje pomocy w dostaniu się do schroniska lub miejskiej łaźni. Powiadom o bezdomnym, który jest natarczywy lub jego stan zdrowia jest zagrożony

Doceń służby bezpieczeństwa w trakcie lub po lokalnej uroczystości, meczu lub imprezie sportowej. Poinformuj o rzeczywistym lub prawdopodobnym zamachu terrorystycznym

Wyróżnij osobę lub inicjatywę wspierającą mniejszości osoby dyskryminowane. Zgłoś dyskryminację ze względu na płeć, rasę, wyznawaną religię lub orientację seksualną

Pochwal osoby lub inicjatywy, które wpływają na bezpieczeństwo i spokój dzieci. Powiadom o znęcaniu i molestowaniu dzieci lub ich handlem

Doceń pracownika oświaty za wkład i zaangażowanie w swoją pracę lub zajęcia dodatkowe. Złóż skargę na pracownika oświaty z powodu przekraczania uprawnień lub innych zachowań

Wyróżnij pozytywny wpływ na środowisko przez inicjowane przez mieszkańców lub urzędników. Poinformuj o zanieczyszczaniu wody, gruntu lub powietrza

zgłoś nielegalny obrót pieniędzmi, malwersacje i hochsztaplerkę

doceń etyczność firm, pracowników, urzędników, powiadom działaniach korupcyjnych w Twoim otoczeniu

wyróżnij aktywność i oddanie duchownego dla lokalnej społeczności, złóż skargę na duchownego z powodu przekraczania uprawnień lub innych zachowań

pochwal prawidłowy przebieg i organizację wyborów na osiedlu, dzielnicy lub w mieście poinformuj o oszustwach w komisjach wyborczych lub łamaniu ciszy przedwyborczej

poinformuj o działalności, która ma pozytywny wpływ na środowisko i czystość powietrza zgłoś zanieczyszczanie powietrza
 

zgłoś łamanie praw konstytucji poprzez osobę fizyczną lub firmę

wyróżnij osobę lub inicjatywę wspierającą imigrantów i asymilację oraz integrację ze społeczeństwem powiadom o nielegalnym przekraczaniu granicy lub pracy “na czarno” przez imigrantów

pochwal aktywne działania, które uniemożliwiają pracę „na czarno” i inne nielegalne praktyki złóż skargę na przemyt, kontrabandę, karuzele watowskie, wyłudzenia pieniędzy, praca “na czarno”

doceń aktywność obrońców praw autorskich, walczących o swoje dobra intelektualne i patenty poinformuj o nielegalnym przywłaszczeniu i/lub handlu dobrami objętymi prawem autorskim

wyróżnij projekty ekologiczne, ekonomiczne lub designerskie z sąsiedztwa i okolicy zgłoś nieprawidłowo zaprojektowane, wykonane i odebrane budynki, mieszkania, biura

pochwal pracodawcę, firmę lub pracownika, którzy bardzo dobrze traktują swoich pracowników powiadom o mobbingu, molestowaniu lub korupcji w miejscu pracy

doceń sąsiada za dbanie o komfort, bezpieczeństwo i spokój mieszkańców złóż skargę za zakłócanie ciszy nocnej lub celowe uprzykrzanie życia

poinformuj innych kierowców o potencjalnych zagrożeniach i utrudnieniach na drodze lub wyróżnij kierowcę autobusu, TIR-a lub samochodu osobowego, który wykazał się wyjątkową uprzejmością na drodze poinformuj o wypadku, kolizji, piracie drogowym lub sprawcy, który uciekł z miejsca zdarzenia

pochwal lekarza, pielęgniarkę lub położną za pracę i zaangażowanie w wykonywany zawód złóż skargę na pracownika służby zdrowia z powodu przekraczania uprawnień lub o błędzie w sztuce lekarskiej

powiadom o miejscu lub zachowaniu, które może zagrażać zdrowiu i życiu poinformuj o miejscach bezpiecznych i wpływających korzystnie dla życia i zdrowia

doceń aktywistów walczących o zdrowy, kulturalny i szanujący drugą osobę dialog zgłoś przemoc werbalną skierowaną w konkretną osobę lub grupę ludzi

wyróżnij upiększający okolicę mural, nową ławkę lub piaskownicę stworzoną przez lokalnego działacza poinformuj o niszczeniu mienia prywatnego lub publicznego

pochwal wymalowanie linii parkingowych na osiedlu lub stosowanie się do przepisów ruchu drogowego przez kierowców złóż skargę za nieprawidłowe parkowanie, w miejscu dla niepełnosprawnych lub zagradzanie wyjazdu z posesji/bramy

doceń schronisko dla zwierząt, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami lub lokalne zbiórki dla pupili złóż skargę na psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad zwierzętami